♥ Ashtanga yoga
♥ Att tänka på före och efter yoga
Om hygien
Mantra

Ashtanga Yoga
(
-
enligt SHRI K. PATTABHI JOIS tradition)

Yoga är en livsfilosofi som ger dig möjlighet att frambringa en strålande vital kropp och själ. Genom en regelbunden yogaträning har man möjlighet att gradvis återupptäcka sin fulla potential på alla plan av det mänskliga medvetandet: det fysiska, det psykologiska, och det andliga.

Genom att träna korrekt andning (Ujjayi Pranayama), kroppsställningar (Asanas) och fokuseringspunkter (dristi), kan vi få en djupare förståelse av oss själva. Med regelbundenhet och hängivenhet når vi stabilitet kroppsligt och mentalt.

"Ashtanga" betyder åtta delar. (Enligt Shri Patanjalis Yoga Sutras)
Yama (moral och etik)
Niyama (disciplin)
Asana (kroppsställningar)
Pranayama (andningsövningar)
Pratyahara (tillbakadragande av sinnena från sina objekt)
Dharana (koncentration)
Dhyana (meditation)
Samadhi (djupgående meditation).

"Asana" - en stabil och bekväm kroppsställning som tillsammans med andning förser kroppen med Prana (livsenergi) och tar bort blockeringar.
"Vinyasa" betyder att man synkroniserar/steg för steg andning med rörelse,och att steg för steg komma rätt i rörelsern (asana). Andningen är mycket viktig i yogan och styr rörelsen i en exakt ordningsföljd. När man synkroniserar rörelse med andning och tillämpar Mula Bandha (rotlås) och Uddiyana Bandha (maglås) produceras en stark och intensiv inre värme. Värmen renar kroppens muskler och organ och driver ut gifter. Andningen reglerar vinyasa och ser till att blodcirkulationen effektiviseras. Resultatet blir en lätt och smidig kropp.


Att tänka på före och efter yoga

Credit: Caroline Roberts

Ät helst inte något stort mål mat precis innan yogapasset.
Om du är mycket hungrig kan du äta lite frukt.
Drick inte vatten under yogapasset.
Använd bekväma kläder och var barfota.
För bästa effekt rekommenderas att du gör din yoga direkt på morgonen på fastande mage och ett “tomt” sinne.
Vid menstruation bör man ta det lugnt de första dagarna eftersom det är en energikrävande period för kroppen.
Var lyhörd för hur du mår. Ashtanga yoga är en fysisk, dynamisk metod för utveckling och ökad medveten.


Om Hygien

Enligt yogatraditionen ska man innan man utför yogapasset vara ren.  Alltså duscha innan..
När man startar ren blir också svetten på huden renare.
Ashtanga yoga är en utrensnings och reningsprocess, som med tiden går på djupet i kroppens alla muskler, organ och nervsystem.
Ta det med ro.  Allt har sin tid. Ohm Shanti. Allt är gott!


Mantra

Ashtanga mantra (inledningsmantra)
OM
VANDE GURUNAM CARANARAVIDE
SANDARSITA SVATMA SUKHAVA BODHE
NIH SREYASE JANGALIKAYAMANE
SAMSARA HALAHALA MOHASANTYAI

ABAHU PURUSAKARAM
SANKHACAKRASI DHARINAM
SAHASRA SIRASAM SVETAM
PRANAMAMI PATANJALIM
OM

Översättning:
Jag bugar för Guruernas lotusfötter
som gör vår själs gränslösa lycka klar
Helaren som avlägsnar villfarelsen,
giftet som fötts av
livets och dödens virvel
Den klart lysande tusenormhövdade Patanjali,
Som en människa upp till axlarna,
med ett snäckhorn, en elddiskus och ett svärd i sin hand,
respekterar jag djupt
Om frid frid frid

Mangala mantra (avslutningsmantra)
OM
SWASTHI - PRAJA BHYAH - PARI PALA YANTAM
NYA - YENA MARGENA MAHI - MAHISHAHA
GO - BRAHMANEBHYAHA - SHUBHAMASTU - NITYAM
LOKAA - SAMASTHA SUKHINO - BHAVANTHU
OM

Översättning:
Låt välfärden komma,
låt själen och kroppen renas.
Låt härskare regera rättfärdigt
och låt alltid fred, blidhet,
bildning & gudomlighet råda.
Låt lycka och godhet finnas över hela världen.
Frid, frid, frid